Aktualna strona

< wróć

2018-12-03  09:09

CIJEurope.com

więcej wyników


Załączniki:

Zmiany klimatyczne a rynek nieruchomości

/uploads/posts/0aa1342b3f28e6bd7ecdbed3199e68601b9495d9/images/Gutowski Andrzej_Colliers_com.png

W Katowicach rozpoczął się szczyt klimatyczny COP24, który zgromadził ponad 25 tysięcy uczestników ze 196 państw. Podjęte w trakcie szczytu decyzje niewątpliwie będą miały wpływ na dynamikę i dalszy kierunek rozwoju sektora nieruchomości komercyjnych.
„Sektor nieruchomości na swój własny sposób przyczynia się do zmian zachodzących w atmosferze. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że 40% energii zużywanej obecnie na terenie Unii jest przeznaczane na eksploatację budynków, zaś użytkowanie nieruchomości generuje emisję dwutlenku węgla na poziomie 36%. Ten stan rzeczy będzie się zmieniał. Zgodnie z unijną dyrektywą dotyczącą charakterystyki energetycznej budynków po 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowo powstające w UE obiekty powinny być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii”, mówi Andrzej Gutowski, dyrektor w dziale Certyfikacji Zielonych Budynków Colliers International.
Już dziś deweloperzy decydują się na certyfikację swoich biurowców, centrów handlowych czy magazynów w wielokryterialnych międzynarodowych systemach oceny budynków. W Polsce, w tym zakresie sytuacja przedstawia się bardzo dobrze na tle regionu. Z danych PLGBC z końca 2017 r. wynika, że na terenie naszego kraju znajduje się aż 48% certyfikowanych obiektów (w systemach BREEAM, LEED, ale także DGNB, HQE oraz WELL) występujących w Europie Środkowo-Wschodniej, co czyni nas regionalnym liderem w dziedzinie zrównoważonego budownictwa.

pdfpobierz PDF Statisticszakładka

Podstawowe informacje

118- Publikujące firmy
37374- Dzisiejsze aktualności
30- Kraje

Zacznij publikować!