Aktualna strona

< wróć

2018-12-12  09:07

CIJEurope.com

więcej wyników


Załączniki:

Sytuacja budownictwa niemieszkalnego według GUS

/uploads/posts/2b52a905943817d3a16af6ab592ff836d0ac2818/images/budownictwo niemieszkalne.png

Jak informuje GUS w trzech kwartałach 2018 r. przekazano do eksploatacji 16 950 nowych budynków niemieszkalnych oraz rozbudowano 2 729 (odpowiednio o 0,2% więcej i 1,5% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego). Łączna powierzchnia użytkowa ogółem nowych i rozbudowanych budynków niemieszkalnych wyniosła 11 558,6 tys. m2, o 1,2% mniej niż w roku poprzednim. Największe wzrosty oddanej do użytkowania powierzchni odnotowano dla budynków biurowych (29,2%) oraz hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego (18,5%). Pod względem powierzchni przekazanej do eksploatacji w trzech kwartałach 2018 roku przeważały budynki przemysłowe i magazynowe (45,2%). Znaczące udziały miały pozostałe budynki niemieszkalne (21,0%) oraz budynki handlowo-usługowe (13,7%).

pdfpobierz PDF Statisticszakładka

Podstawowe informacje

119- Publikujące firmy
37880- Dzisiejsze aktualności
30- Kraje

Zacznij publikować!