Aktualna strona

< wróć

2018-03-12  10:14

CIJEurope.com

więcej wyników


Załączniki:

Stopy bez zmian, WIBOR w dół

/uploads/posts/24cfe757c96f21eb93582a670e8008503ac09d64/images/wallet-3200395_640.png

Deklaracje, jakie usłyszeliśmy po marcowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej wywarły wpływ nie tylko na przewidywania ekonomistów i analityków w kwestii stóp procentowych, lecz także na rynkowe stawki WIBOR. Te ostatnie obniżyły się co prawda jedynie symbolicznie, ale niewykluczone, że na tym ich zmiany się nie skończą.

Mimo pozostawienia przez Radę Polityki Pieniężnej oficjalnych stóp procentowych na niezmienionym poziomie, po marcowym posiedzeniu w dół poszły jednak stawki rynku międzybankowego, stanowiące podstawę wyliczania kosztu kredytów oraz oprocentowania niektórych rodzajów obligacji. WIBOR 3-miesięczny obniżył się z 1,72 do 1,71 proc., a 6-miesięczny z 1,81 do 1,8 proc. To zmiana symboliczna, mająca niewielkie praktyczne znaczenie, bowiem jej konsekwencje dla kredytobiorców będą ledwie dostrzegalne. Dla przykładu, w przypadku kredytu wynoszącego 100 tys. zł odsetki w skali roku zmniejszą się o 10 zł, czyli miesięczna rata będzie niższa o 83 grosze (pomijając dla uproszczenia efekt wynikający ze spłat kapitału). O tyle mniej odsetek otrzyma także posiadacz obligacji, których oprocentowanie zależne jest od wysokości stawek WIBOR, czyli głównie papierów dłużnych firm oraz 3-letnich obligacji skarbowych (TOZ).

Na tę symboliczną zmianę warto jednak zwrócić uwagę z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to już drugi na przestrzeni kilku miesięcy spadek wysokości 3-miesięcznej stawki WIBOR. Pierwszy miał miejsce w grudniu ubiegłego roku i wynosił także jedną setną punktu procentowego (z 1,73 do 1,72 proc.). Po drugie, wcześniej stawka pozostawała bez zmian przez dwanaście miesięcy, a wysokość WIBOR 6-miesięcznego stała w miejscu przez piętnaście miesięcy, mimo że w tym czasie inflacja wzrosła momentami o 2,5 punktu procentowego (z zera w listopadzie 2016 r. do 2,5 proc. w listopadzie 2017 r.). Można przypuszczać, że obecnie wchodzimy w okres większej zmienności rynkowego kosztu pieniądza, a więc częstszych zmian wysokości stawek WIBOR, mimo wyraźnej deklaracji Adama Glapińskiego, przewodniczącego RPP i prezesa NBP, z której wynika że oficjalne stopy procentowe mogą pozostać na niezmienionym poziomie nawet do końca 2020 r., a więc jeszcze przez trzy lata. Deklaracja ta jest bowiem warunkowa, czyli odnosi się do obecnej sytuacji i aktualnych prognoz.

autor: Roman Przasnyski
Główny Analityk GERDA BROKER

pdfpobierz PDF Statisticszakładka

Podstawowe informacje

123- Publikujące firmy
36248- Dzisiejsze aktualności
30- Kraje

Zacznij publikować!