Aktualna strona

< wróć

2018-08-08  11:35

CIJEurope.com

więcej wyników


Załączniki:

Będzie pomoc państwa w płaceniu czynszów

/uploads/posts/2cf680e4076e814ee68bdff56eafb6c1d8913f3f/images/logo-1356082__340.png

Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Ustawa ma na celu pomoc finansową w płaceniu czynszów i jest dedykowana do ludzi, których nie stać na wynajem czy zakup mieszkania na rynku komercyjnym, a jednocześnie ich dochody są zbyt wysokie, by mogli ubiegać się o mieszkania komunalne. Głównym kryterium decydującym o przyznaniu dopłaty do najmu będzie dochód.

Jednoosobowe gospodarstwa domowe będą mogły ubiegać się o dopłatę, jeżeli ich średni miesięczny dochód nie przekracza 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, publikowanego przez GUS. Na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym limit 60 proc. jest zwiększany o 30 pkt. proc. Oznacza to, że w przypadku dwuosobowego gospodarstwa limit wynosi 90 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a w przypadku trzyosobowego - 120 proc. Dopłaty do najmu mają obowiązywać od 01 stycznia 2019 r., nawet przez 15 lat.

pdfpobierz PDF Statisticszakładka

Podstawowe informacje

118- Publikujące firmy
37374- Dzisiejsze aktualności
30- Kraje

Zacznij publikować!