Zmiana kontraktów między FEERUM S.A. i EPICENTR K LLC

by   CIJ News iDesk II
2020-06-29   10:07
/uploads/posts/e2b32b5c55e520a3b3addc38b8d954fb923ba97f/images/contract-408216__340.png


Spółka FEERUM S.A., wiodący producent kompleksowych elewatorów zbożowych w Polsce, opublikowała dwa raporty bieżące dotyczące ostatnich kontraktów zawartych ze swoim strategicznym klientem zagranicznym, ukraińską spółką EPICENTR K LLC. Były one zawarte w grudniu ubiegłego roku i opiewały odpowiednio na kwoty 26 mln euro oraz 8,9 mln euro. Termin rozpoczęcia ich realizacji przypadł jednak w trudnym i bezprecedensowym okresie pandemii koronawirusa co zmusiło EPICENTR K do czasowego ograniczenia procesów inwestycyjnych. FEERUM ze zrozumieniem podeszła do tej wyjątkowej sytuacji i zaakceptował propozycję zamawiającego przewidującą redukcję złożonych zamówień o ok. 16,2 mln euro. Propozycja ta została zrealizowana w ten sposób, że zamawiający ograniczył ilość sprzętu nabywanego na podstawie większego z kontraktów - przez co obniżeniu uległa kwota kontraktu z 26 mln euro do kwoty ok. 18,3 mln euro - oraz wstrzymał realizację jednego z obiektów – co spowodowało rozwiązanie kontraktu na kwotę 8,9 mln euro.