Wkrótce jeszcze więcej zielonej energii w sieci PGE

by   CIJ News iDesk II
2020-05-25   09:24
/uploads/posts/09c9a7f25193b59149071217a349dd9db7c3e6df/images/photovoltaic-system.png


Grupa PGE podpisała z Ministerstwem Klimatu dwie umowy na dofinansowanie inwestycji, dzięki którym zwiększy się możliwość przyłączania do sieci odnawialnych źródeł energii. Łączna wartość inwestycji realizowanych przez PGE Dystrybucja, spółkę z Grupy PGE, wyniesie ponad 34 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie ponad 20 mln zł. Podpisanie umów pozwoli na realizację inwestycji w infrastrukturę elektroenergetyczną, które umożliwią zwiększenie możliwości przyłączania producentów energii ze źródeł odnawialnych. Wiąże się to z dużym zainteresowaniem Polaków odnawialnymi źródłami energii. W ubiegłym roku nastąpił trzykrotny wzrost przyłączeń mikroinstalacji fotowoltaicznych do sieci PGE Dystrybucja. Przyłączono blisko 42 tysiące takich źródeł, o łącznej mocy 254 MW. W sumie na koniec 2019 r. w sieci PGE Dystrybucja pracowało 57 tys. wszystkich mikroinstalacji OZE, o łącznej mocy 330 MW. W pierwszym kwartale 2020 roku PGE Dystrybucja przyłączyła do sieci ponad 17 tysięcy mikroinstalacji o łącznej mocy 135,031 MW. W pierwszych trzech miesiącach 2020 r. w sieci PGE Dystrybucja pojawiło się 71 źródeł OZE o jednostkowej mocy ponad 50 kW, a więc niezaliczanych do mikroinstalacji. Były to 64 elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy 48,26 MW, cztery elektrownie wiatrowe o mocy 11,6 MW oraz trzy biogazownie o mocy 4,45 MW.