Stát bude financovat výstavbu reaktoru Dukovany ČEZ

by   CIJ iDesk I
2020-05-29   12:52
/uploads/posts/2b0d8bc06fd8e51ddd2410819e3c6ced8cef27c9/images/Overview_of_Dukovany_Nuclear_Power_Plant_in_Dukovany,_Třebíč_District.png

Zdá se, že česká vláda podniká rychlé kroky k tomu, aby umožnila největší energetické společnosti ČEZ v zemi postavit nový reaktor v jaderné elektrárně Dukovany. Odhadované náklady na investici, zhruba 160 mld. Kč, jsou dlouhodobě jedinou skutečnou bariérou projektu, což se místopředsedovi vlády Karlu Havlíčkovi již nejeví jako problém. „Stát bude přímo úvěrovat. Dokáže si velmi levně půjčit,” prohlásil.Během dalšího hovoru o financování uvedl, že společnost ČEZ by musela platit desetiprocentní úrok, pokud by si půjčila od komerčních bank, a dospěl k závěru, že úvěr od státu bude několikrát levnější. „Dvě ze tří smluv mezi vládou a ČEZ o stavbě nového bloku Dukovan budou podepsány do konce června.” Současně se připravuje výběrové řízení na společnost, která bude nový reaktor stavět. Havlíček odhalil, že jednání s Evropskou komisí probíhají již měsíce a že očekává schválení tohoto státního plánu.

Foto: Jiří Sedláček