Current page

< back to search results

2019-02-14  09:27

CIJEurope.com

more results


Attachments:

Skutki niskiej dostępności gruntów

/uploads/posts/238dd8e31c701f7888a6a637622d294c617ee95c/images/Daniel_Puchalski_JLL_.png

Zdaniem JLL malejąca podaż atrakcyjnych gruntów i rosnące ceny kierują uwagę inwestorów na tereny zabudowane obiektami wymagającymi wyburzenia. Wraz z trudnością w zakupie gruntów w dotychczas preferowanych lokalizacjach, deweloperzy stali się bardziej otwarci na perspektywę ekspansji w miastach regionalnych. Wielu z nich zaczęło również interesować się obiektami wymagającymi rewitalizacji, a projekty wielofunkcyjne nadal zyskują na popularności. „Korzystna sytuacja makroekonomiczna w 2018 roku sprzyjała optymistycznym nastrojom inwestorów, którzy podejmowali decyzje o zakupach kolejnych gruntów i rozpoczynaniu nowych projektów. Ograniczona dostępność atrakcyjnych działek z jednej strony pociągnęła za sobą wzrost ich cen, a z drugiej – spowodowała większą otwartość na trudniejsze projekty, wymagające realizacji wyburzeń, działań remediacyjnych, przebudowy i rewitalizacji. Dużą popularnością cieszyły się również projekty wielofunkcyjne, które odchodzą od dzielenia przestrzeni miejskiej na monokulturowe strefy mieszkania, pracy i wypoczynku. Wyzwaniami, z którymi musieli się zmierzyć inwestorzy, były rosnące koszty materiałów budowlanych i usług podwykonawczych”, komentuje Daniel Puchalski, Dyrektor Działu Gruntów Inwestycyjnych w JLL.

pdfdownload PDF Statisticsbookmark

Basic Statistics

119- Companies publishing
38780- Daily updates
30- Countries

Start publishing today!