Current page

< back to search results

2019-04-17  08:57

CIJEurope.com

more results


Attachments:

Penta Investments z rekordowymi wynikami

/uploads/posts/4a392168d58eef368497c5130267e95d905b88a6/images/ukasz Waszak.png

Grupa inwestycyjna Penta Investments podsumowała działalność i wyniki finansowe za 2018 rok. Po okresie dużych zagranicznych akwizycji, 2018 rok przyniósł stabilny wzrost grupy, a w efekcie – grupa osiągnęła najlepsze wyniki finansowe w ponad 24-letniej historii jej działalności. Rekordowy zysk netto Penty wyniósł 288 mln euro (wobec 236 mln euro w 2017 roku), a łączna wartość aktywów spółek portfelowych Penty wzrosła do 10,4 mld euro (z 9 mld euro w 2017 roku). Pozytywny wpływ na wyniki całej Grupy miały w szczególności spółki Dr.Max, Penta Real Estate oraz Fortuna Entertainment Group, jak również spółki Dôvera, Prima banka Slovensko oraz Privatbanka.
„Rok 2018 był rekordowym rokiem dla całej grupy Penta Investments. To kolejny rok realizacji długoterminowej strategii budowy lokalnych i regionalnych liderów w swoich branżach. Rosnące wyniki inwestycyjne utwierdzają nas w przekonaniu, że jest to niezmiennie atrakcyjna strategia”, powiedział Łukasz Waszak, Dyrektor Inwestycyjny Penta Investments w Polsce.

pdfdownload PDF Statisticsbookmark

Basic Statistics

119- Companies publishing
37747- Daily updates
30- Countries

Start publishing today!