Current page

< back to search results

2018-12-20  08:43

CIJEurope.com

more results


Attachments:

Nowy Kodeks Postępowania i Etyki Rynku Zarządzania Wierzytelnościami

/uploads/posts/30d01e9015fa682f3b6790c56a7ee4e4b71dcec7/images/document.png

Z końcem października br. w Strasburgu został przyjęty Code of Conduct (CoC), czyli dokument stanowiący zbiór wytycznych dla firm z branży zarządzania wierzytelnościami, dotyczących postępowania z danymi osobowymi zgodnie z unijnym rozporządzeniem RODO. Kodeks został opracowany przez FENCA (Federation of European National Collection Associations), międzynarodową organizację, której misją jest m.in. promowanie najwyższych standardów etycznych oraz norm rzetelnego działania, obowiązujących podmioty należące do wspomnianego sektora w całej Europie. Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami jako członek FENCA brał czynny udział w powstawaniu dokumentu, a z końcem roku rozpoczął pracę nad dostosowaniem własnych regulacji – nowelizacją Kodeksu Postępowania i Etyki.

pdfdownload PDF Statisticsbookmark

Basic Statistics

119- Companies publishing
37905- Daily updates
30- Countries

Start publishing today!