Current page

< back to search results

2018-11-08  08:53

CIJEurope.com

more results


Attachments:

Kolejna decyzja RPP

/uploads/posts/d0b6bf8b56f3a3e3595f09c04da817c8cb1fed27/images/money.png

Rada Polityki Pieniężnej postanowiła pozostawić stopy procentowe w Polsce na dotychczasowym poziomie. Oznacza to, że nie zmieni się oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego wynoszą:
- stopa referencyjna 1,50 proc. w skali rocznej;
- stopa lombardowa 2,50 proc. w skali rocznej;
- stopa depozytowa 0,50 proc. w skali rocznej;
- stopa redyskonta weksli 1,75 proc. w skali rocznej.

pdfdownload PDF Statisticsbookmark

Basic Statistics

117- Companies publishing
36851- Daily updates
30- Countries

Start publishing today!