Current page

< back to search results

2018-12-04  07:19

CIJEurope.com

more results


Attachments:

Cała Polska jedną strefą inwestycyjną

/uploads/posts/49a9e04ea9749a27963d17bfbe71a7b02d2789fb/images/Tomasz Pisula_PAIH.png

Zgodnie z uchwaloną przez rząd Strategią Odpowiedzialego Rozwoju, w maju 2018 Sejm RP przyjął Ustawę o wspieraniu nowych inwestycji, która ma szansę pobudzić innowacyjność firm i zachęcić krajowych i zagranicznych inwestorów do inwestowania w Polsce. Nowa ustawa zapewna wiekszą elastyczność co do wyboru miejsca prowadzenia działalności. Na mocy nowych przepisów stworzono Polską Strefę Inwestycji, w ramach której, po spełnieniu określonych kryteriów, możliwe jest uzyskanie zwolnienia z CIT lub PIT na terenie niemal całego kraju. Wysokość ulgi podatkowej zależy od lokalizacji inwestycji i wielkości przedsiębiorstwa. Może ona wynosić 10-50% dla dużych firm, 20-60% dla średnich, 30-70% dla mikro- i małych przedsiębiorstw. Ponadto jest znacznie dłuższy okres zwolnienia podatkowego, który obejmuje w niektórych przypadkach nawet 15 lat. Zdaniem ekspertów nowa ustawa poprawia również pozycję Polski w rywalizacji o inwestycje zagraniczne w regionie. „Założenia Polskiej Strefy Inwestycji sprzyjają budowaniu przez Polskę konkurencyjnej oferty inwestycyjnej na mapie Europy. Zwłaszcza kryteria jakościowe nowego instrumentu zachęcają inwestorów do realizacji projektów tworzących wysokopłatne miejsca pracy, realizujących sprzedaż eksportową i współpracujących z jednostkami badawczo - rozwojowymi. Rozwiązanie to pozwala PAIH przyciągnąć takie inwestycje, które zapewnią Polsce długoterminowy wzrost i rozwój gospodarczy”, mówi Tomasz Pisula, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu SA.

pdfdownload PDF Statisticsbookmark

Basic Statistics

122- Companies publishing
35084- Daily updates
30- Countries

Start publishing today!