Current page

Podmínky

Encompassme je vlastněna a provozována Roberts Publishing Sp. z.o.o. a je pro Vás zpřístupněna na základě několika podmínek. Vstupem na tyto webové stránky nebo přes nabízené služby souhlasíte a berete na vědomí, že budete vázáni těmito podmínkami.

Právo na změny těchto podmínek je vyhrazeno. Aktuální verze bude vždy zveřejněna zde. V případě podstatných změn těchto podmínek Vás budeme informovat vyvěšením oznámení na této stránce.

Jste odpovědni za seznámení se s jakýmikoliv změnami. Dalším přihlášením do Vašeho Encompassme účtu, budou tyto změny podmínek považovány za Vámi odsouhlasené.

Nedodržení podmínek uvedených na této stránce bude pozastaven nebo zrušen Váš přístup na Encompassme.


Odmítnutí záruk

Veškerý obsah zveřejněný na Encompassme není předmětem jakýchkoliv modifikací. Jako majitel proto nesete výhradní odpovědnost za používání těchto stránek. Vzhledem k tomu, že webové stránky slouží pouze jako úložiště informací, nečiní si žádný nárok na přesnost jakéhokoliv materiálu publikovaného uživatelem. Encompassme poskytuje informace a služby, které jsou k dispozici na této webové stránce v záložce "jak je", bez záruky.

Obsah na těchto stránkách není pod naší kontrolou a nejsme odpovědni za jakékoliv informace, které obsahuje. Je Vaší povinností zajistit, že obsah, který zpřístupňujete, neporušuje autorská práva třetí strany.

Také se nezavazujeme k tomu, že webové stránky jsou dostupné nebo že materiál na těchto stránkách je stále aktuální.

Roberts Publishing Sp. z.o.o. si však vyhrazuje právo zrušit nebo odstranit jakékoliv informace z těchto stránek kdykoliv dle svého uvážení.


Odpovědnost přispěvatelů

Obsah zveřejněný na Encompassme není pod naší kontrolou a nejsme odpovědni za jakékoliv informace, které obsahuje. Je Vaší povinností zajistit, aby obsah, který zpřístupňujete, neporušuje autorská práva třetí strany.

Váš uživatelský obsah musí být přiměřený, zdvořilý, vkusný a musí být v souladu se všeobecně uznávanými normami slušného chování a chování na Internetu.

Jste výhradně zodpovědni za Vaše interakce s ostatními uživateli encompassme. Roberts Publishing Sp. z.o.o. si vyhrazuje právo, ale nemá povinnost, sledovat spory mezi Vámi a ostatními uživateli.

Encompassme slouží především jako úložiště informací, Vaše články nesmějí poskytovat žádné informace o Vaší společnosti včetně telefonních čísel, emailových adres a odkazů na webové stránky. Informace o Vaší společnosti budou k dispozici pouze v profilu společnosti. Roberts Publishing Sp. z.o.o. má právo pozastavit či odepřít Váš přístup k webové stránce nebo jakékoliv její části, a to bez předchozího upozornění.

Nesmíte používat naše webové stránky pro jakékoli účely související s uvedením na trh bez našeho výslovného písemného souhlasu.

Bez omezení těchto tvrzení nebo prohlášení, Roberts Publishing Sp. z.o.o. má právo (nikoli však povinnost), podle svého vlastního uvážení, odmítnout nebo odstranit jakýkoliv příspěvěk či obsah, který poruší pravidla Encompassme, anebo je nějakým způsobem škodlivý nebo nežádoucí, nebo ukončit či odepřít přístup k používání internetové stránky pro každou osobu nebo společnost z jakéhokoli důvodu.

V průběhu registrace jste vyplnili název firmy a její daňové identifikační číslo. Vaše daňové identifikační číslo je přiřazeno k Vašemu účtu na encompassme, pouze Vám je povoleno používat firemní účet. Také souhlasíte s tím, že jste odpovědni za veškeré činnosti provedené v rámci Vašeho hesla a účtu.

Roberts Publishing Sp. z.o.o. si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy nebo odstranění jakýchkoliv informací a údajů z těchto stránek kdykoliv dle svého uvážení.


Omezení odpovědnosti

Na základě platných právních předpisů Roberts Publishing Sp. z.o.o. odmítá veškeré záruky, ať výslovné nebo implicitní, včetně, ale ne s omezením pouze na předpokládané záruky obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel. Roberts Publishing Sp. z.o.o. nezaručuje, že tyto webové stránky, servery, nebo e-maily odeslané z encompassme neobsahují viry nebo jiné škodlivé komponenty. Roberts Publishing Sp. z.o.o. nebude odpovědný za škody jakéhokoliv druhu vzniklé v důsledku používání těchto stránek (přímé, nepřímé, nahodilé, trestné a následné škody).

Naše odpovědnost je vymezena v maximálním možném rozsahu povoleném platnými zákony. Nebudeme odpovědni za jakékoliv přímé, nepřímé či následné ztráty nebo škody, které vyplývají z těchto podmínek nebo v souvislosti s naší webovou stránkou, ať už vzniklé v trestném činu, smlouvě nebo jinak - včetně jakékoli ztráty zisku, smluv, zakázek, goodwill, dat, výnosů, příjmů nebo předpokládaných úspor.

Veškerý obsah a služby získané prostřednictvím Encompassme přijímáte na vlastní zodpovědnost.

Roberts Publishing nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv selhání či zpoždění.


Pozastavení účtu

Roberts Publishing Sp. z.o.o. má právo pozastavit, ukončit možnost přístupu, a nebo odepřít přístup k webové stránce nebo jakékoliv části z jakéhokoli důvodu, a to bez předchozího upozornění zejména v okolnostech, které se týkají porušení práva spravedlivé hospodářské soutěže, a nebo porušení autorských práv.

Roberts Publishing Sp. z.o.o. také si vyhrazuje právo pozastavit nebo ukončit následující služby, a to bez předchozího oznámení:

- V souladu s řízením nebo jiným úředním rozhodnutím.

- Provádění jakékoliv údržby, úpravy, opravy některých z našich zařízení, hardware nebo software a kterékoliv jeho části, ať už v důsledku náhlého selhání, rutinních záležitostí, nebo jiných důvodů.

- Provádění jakékoliv údržby, úpravy, opravy některých z našich zařízení, hardware nebo software a kterékoliv jeho části, ať už v důsledku náhlého selhání, rutinních záležitostí, nebo jiných důvodů.

- V případě neodvratitelných událostí (force majeure).

Roberts Publishing Sp. z.o.o. může ukončit nebo pozastavit některé či veškeré služby a také Váš účet ihned bez předchozího upozornění, pokud se domnívá, že jste porušili některou z podmínek. Ihned po zablokování Vašeho účtu Vám bude odepřeno právo využívání služeb. Pokud chcete ukončit Váš účet, můžete nám jednoduše napsat na adresu contact@encompassme.com.

All provisions of the Terms and Conditions which by their nature should survive termination shall survive termination, including, without limitation, ownership provisions, warranty disclaimers, indemnity and limitations of liability.

Majitel Encompassme může odepřít přístup na webové stránky, odstranit jakýkoliv obsah nebo jakýkoli účet vytvořený na Encompassme z jakéhokoliv důvodu, včetně porušení autorských práv, jakož i porušení práva spravedlivé hospodářské soutěže v případě, že společnost funguje nebo v minulosti fungovala na úkor Roberta Publishing Sp. z.o.o.


Platba

Souhlasíte s tím, že budete platit za všechny produkty, které zakoupíte prostřednictvím webové stránky. Roberts Publishing Sp. z.o.o. Vám bude účtovat za všechny zakoupené produkty, a další dodatečné částky (včetně jakýchkoli případných daní a poplatků, ve znění pozdních předpisů), které mohou narůstat, a nebo vznikly v souvislosti s Vaším účtem.

Jste odpovědni za včasné zaplacení všech poplatků společnosti Roberts Publishing Sp. z.o.o.

Ceny za služby nabízené prostřednictvím Encompassme se mohou kdykoliv změnit, a Roberts Publishing Sp. z.o.o. neposkytuje cenové náhrady.

Roberts Publishing Sp. z.o.o. nemá žádnou povinnost poskytovat náhradu veškerých dříve vyplacených částek.

Vaše neschopnost plnění podmínek uvedených na této stránce povede k pozastavení nebo odepření vašeho přístupu k vašemu účtu.


Ochranná známka

Encompassme, CIJ Reader, DBH, CIJ Journal jsou registrované ochranné známky a značky (loga) encompassme, CIJ Reader, DBH a CIJ Journal uvedené na našich stránkách jsou ochranné známky společnosti Roberts Publishing Sp.z.o.o. Grafika, logo(a), záhlaví/hlavičky stránek, ikony tlačítek, skripty a názvy služeb použity v Encompassme jsou ochrannými známkami společnosti Robert Publishing SP.ZOO a nemohou být použity ve spojení s jakýmkoli výrobkem nebo službou nepatřící společnosti Roberts Publishing Sp. zoo, a také nemohou být použity jakýmkoli způsobem, který může vést k záměně mezi zákazníky, nebo jakýmkoli způsobem, který znevažuje nebo diskredituje Roberts Publishing Sp. z.o.o.

Všechny ostatní ochranné známky, objevující se na těchto webových stránkách, nejsou ve vlastnictví Robert Publishing Sp. z.o.o. Ostatní ochranné známky jsou majetkem jiných společností, které mohou, ale nemusí, být spojeny nebo sponzorovány Roberts Publishing Sp. z.o.o.

Tyto webové stránky, nebo jejich část, stejně jako služby, které poskytují, nesmí být reprodukovány, duplikovány, kopírovány, prodávány, nebo jinak využity pro jakékoliv komerční účely bez výslovného písemného souhlasu společnosti Roberts Publishing sp. z.o.o.

Nesmíte používat naše webové stránky nebo jakékoli obchodní značky uvedené na těchto webových stránkách pro marketingové nebo jiné účely bez našeho výslovného písemného souhlasu.

Základní statistika

126- Publikující firmy
40682- Denní aktualizace
30- Země

Dejte o sobě vědět!